Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Đơn vị trực thuộc
Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 2 (08/06/2010)
Giới thiệu chung


Chức năng nhiệm vụ

           CHỨC NĂNG

Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường - Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 2 là đơn vị trực thuộc thuộc Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, bất động sản, môi trường, đo đạc, bản đồ và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật

NHIỆM VỤ


STT

                                                              TÊN NGÀNH 

   1

 Kinh doanh bất động sản;

  2

 Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;

   3

 Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật; tư vấn giám sát các hoạt động về: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển và hải đảo;

  4

 Xây dựng lưới khống chế tọa độ, độ cao nhà nước, lưới trọng lực, lưới địa chính các cấp hạng;

  5

 Đo vẽ, thành lập và hiện chỉnh bản đồ địa hình; Đo vẽ bản đồ địa hình đáy sông, hồ, biển, đảo; Đo vẽ bản đồ địa chính các tỷ lệ và lập hồ sơ địa chính;

  6

 Đo đạc các công trình phục vụ cho thiết kế, quy hoạch, xây dựng và quản lý các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình ngầm, công trình thủy;

  7

 Thành lập bản đồ và hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ hành chính các cấp, các loại bản đồ chuyên ngành, chuyên đề;

  8

 Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều tra thổ nhưỡng, đánh giá thích nghi và phân hạng đất đai; sử dụng tài nguyên nước; khai thác khoáng sản; bảo vệ môi trường;

  9

 Xử lý ảnh hàng không, viễn thám;

 10

 Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; Tư vấn, thẩm định, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực môi trường;

 11

 Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường; triển khai các giải pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường;

12

 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường, hệ thống thông tin đất đai, thông tin địa lý, các hệ thống thông tin chuyên ngành;

 13

 Kinh doanh, kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư khoa học kỹ thuật và các sản phẩm tư liệu trong các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

 14

 Đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bất động sản;

 15

 Điều tra, đánh giá, tìm kiếm, thăm dò địa chất, khoáng sản, nguồn nước; Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản; Khai thác nước ngầm;

 16

 Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực: Đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất khoáng sản, tài nguyên nước; Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, quy hoạch tổng thể phân vùng biển, môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;

 17

 Tư vấn kỹ thuật máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;

 18

 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và các dịch vụ khác liên quan;

 19

 Dịch vụ về kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp;

 20

 Kinh doanh lữ hành du lịch; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng và các dịch vụ ăn uống;

 21

 Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô; Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng xe ôtô;

 22

 Kinh doanh vật liệu xây dựng;

 23

 Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng;

 24

 Xuất nhập khẩu các mặt hàng do Công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm )


Cơ cấu tổ chức

  BAN LÃNH ĐẠO XÍ NGHIỆP


                   
           Giám đốc
           Phạm Văn Toản

 Phó giám đốc
 Phạm Minh Hiếu


   
     
LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
    
    

                                                                       

                                                                   Chánh Văn phòng
                                                                                      Trần Thị Thu Hồng
    
    

 

Các tin khác
Sản phẩm
Download