Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Tin mới cập nhật
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lồng ghép, bổ sung vào Luật Đo đạc và Bản đồ các nội dung liên quan đến viễn thám (06/04/2016)

                                                     Thứ trưởng Bộ TN&MT 
                            Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang tại cuộc họp ngày 16/2/2016 đối với công tác xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ và đề nghị của Cục Viễn thám quốc gia về việc thành lập Tổ Biên tập các quy định liên quan đến lĩnh vực viễn thám trong luật, trong thời gian qua, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã tăng cường phối hợp với Cục Viễn thám Quốc gia phân công Tổ xây dựng các quy định về viễn thám trong Luật Đo đạc và Bản đồ (Tổ Viễn thám). Đến nay, nội dung liên quan đến hoạt động viễn thám được kết cấu trong một Chương của Luật và Tổ Viễn thám vẫn đang tiếp tục rà soát, chỉnh sửa nội dung này.

Bên cạnh đó, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã đẩy mạnh phối hợp Cục Viễn thám quốc gia thống nhất triển khai xây dựng Luật; rà soát việc lắp ghép phần nội dung cơ bản về viễn thám để đưa vào Luật Đo đạc và Bản đồ.

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng
Cục Đo đạc và bản đồ trinh bày báo cáo tại cuộc họp

 Theo ông Phan Đức Hiếu, Luật Đo đạc và Bản đồ Việt Nam sẽ có nhiều điểm mới so với Nghị định số 45/2015/NĐ – CP của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ. Trong đó, Luật Đo đạc và Bản đồ sẽ làm rõ nội dung của hoạt động đo đạc bản đồ chuyên ngành và các chế tài của nó. Trong Luật cũng đề xuất thành lập một Ủy ban quốc gia về địa danh và hạ tầng không gian địa lý để chịu trách nhiệm về các hoạt động liên quan đến địa danh, xây dựng cơ sở dữ liệu của các ngành, chuyên ngành, tránh tình trạng xây dựng chồng chéo. Đặc biệt sẽ đề xuất việc cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ. Ngoài ra, đề nghị xã hội hóa trong lĩnh vực đo đạc bản đồ thông qua việc Chính phủ sẽ công bố một số dự án, nội dung công việc có thể cho phép mời các nhà đầu tư xây dựng, triển khai.

“Luật Đo đạc và Bản đồ Việt Nam nếu bổ sung cả quy định về viễn thám thì bao hàm cả 4 luật của Quốc tế gồm: Đo đạc, bản đồ - Viễn thám – Hạ tầng không gian địa lý – Hệ thống công trình ngầm. Đặc biệt, một số nội dung xây dựng trong Luật còn chồng chéo với một số lĩnh vực khác, chẳng hạn như đất đai, xây dựng, đo lường…”, Cục trưởng Phan Đức Hiếu nhấn mạnh.

Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận và đưa ra một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai xây dựng Luật Đo đạc và Bản đồ trong thời gian tới; đặc biệt tập trung tháo gỡ một số vướng mắc liên quan tới việc cân nhắc bổ sung vào Luật các nội dung liên quan đến viễn thám một cách đầy đủ và hợp lý nhất;  tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành liên quan nhằm thống nhất các chủ trương, để nhanh chóng hoàn thiện Dự thảo Luật, sớm báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua...
 
                                                               Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng và ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc trong việc thực thi pháp luật và thống nhất quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ngành TN&MT. Vì vậy, để nhanh chóng hoàn thiện Dự thảo Luật, sớm báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua, Thứ trưởng đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cần tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Luật.

Đối với vấn đề lồng ghép các quy định về viễn thám trong Luật Đo đạc và Bản đồ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho rằng, cần có các chế tài để quy định đầy đủ hoạt động viễn thám, xác định vai trò của Bộ TN&MT đối với hoạt động viễn thám. Để làm được điều này, cần phải lồng ghép hợp lý nếu không vô tình sẽ điều chỉnh hai hoạt động lớn là Đo đạc, bản đồ và Viễn thám.
Thứ trưởng cũng đề nghị Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, các phòng ban liên quan cần nâng cao sự phối hợp tiến hành rà soát, xem xét lại chỉ ra một cách chi tiết những vướng mắc để tiếp tục xây dựng, chỉnh sửa. Từ đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện lồng ghép, bổ sung vào Luật các nội dung liên quan đến viễn thám. 

                                                                                                                                 Nguồn tin:Theo monre.gov.vn

Các tin khác
Sản phẩm
Download