Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Công đoàn
Công đoàn (18/01/2011)
    Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường trực thuộc LĐLĐ quận Đống Đa, công đoàn cơ sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo điều 18 chương III Điều lệ công đoàn Việt Nam.

Chi tiết
Sản phẩm
Download