Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Tin mới cập nhật
Lai Châu bãi bỏ một số quyết định thu hồi đất (30/07/2016)
(TN&MT) - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành quyết định số 881/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực của các quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 10/3/2006; số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2007; số 639/QĐ-UBND ngày 12/6/2007; số 550/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 về thu hồi đất của một số dự án trên địa bàn tỉnh Lai Châu.


Nguyên nhân của việc bãi bỏ hiệu lực của các quyết định trên chủ yếu do không có nguồn kinh phí chi trả bồi thường và không giải phóng được mặt bằng. Do đó UBND tỉnh Lai Châu quyết định bãi bỏ các quyết định thu hồi đất trước đây và chỉ đạo UBND huyện, nơi có đất bị thu hồi theo các quyết định đã bị bãi bỏ thông báo cho người dân về việc không thực hiện dự án để người có đất biết và sử dụng đất bình thường theo quy định.

                                                                                                                                                               Minh Phương

                                                                                                                                                          Nguồn: Báo TN&MT     


Các tin khác
Sản phẩm
Download