Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Giới thiệu chung
Giới thiệu công ty (16/06/2010)
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

 


1. Tên Công ty

    Tên công ty bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường.

    Tên công ty bằng tiếng Anh: Cadastre and Environmental Resources Joint stock Company, viết tắt là CERCO.


    Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với Pháp luật hiện hành của Việt Nam, công ty có con dấu, biểu tượng riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại kho bạc Nhà nước, các ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: đất đai, đo đạc, bản đồ, bất động sản, địa chất, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường, biển, hải đảo và một số lĩnh vực khác trên phạm vi cả nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.


2. Địa chỉ trụ sở chính:

    Số 143, ngõ 85, phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 04 35572491                            Fax: 04 35572492

    Email: tuvan@datdaivietnam.vn               vinaland@datdaivietnam.vn

    Website: www.datdaivietnam.vn              www.datdaivietnam.com.vn

    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104581743 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 26/04/2016


3. Các đơn vị sản xuất trực thuộc:

    - Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 1.

    - Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 2.

    - Xí nghiệp Địa chính và Tài nguyên Môi trường 3.

    - Trung tâm Địa chính đô thị phía Bắc.

    - Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Môi trường

    - Trung tâm Quy hoạch và Dịch vụ Tài nguyên Môi trườngSản phẩm
Download