Thành tích
Thiết bị
Thống kê truy cập
Đoàn thể
Đoàn thanh niên (25/01/2011)
                                       
                                  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   CÔNG TY ĐỊA CHÍNH, TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI

                


                            
BAN CHẤP HÀNH  ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014 - 2018


1.  Lê Huy Quý                                    Bí thư                                           
2. Vũ Ngọc Hưng
Phó Bí thư
3. Nguyễn Thị Kim Thoa    Phó Bí thư
4. Võ Bảo Ngọc
Ủy viên Ban Thường vụ
5. Mai Quý Vũ           Ủy viên Ban Thường vụ
6. Mai Văn Chiến
Ủy viên Ban Chấp hành
7. Tiền Hồng Đức
Ủy viên Ban Chấp hành
8. Đoàn Xuân Hiểu                    Ủy viên Ban Chấp hành
9. Nguyễn Đức Nghiệp      Ủy viên Ban Chấp hành
10. Bùi Chí Tài
Ủy viên Ban Chấp hành
11. Phí Văn TớiỦy viên Ban CHấp hành

Các tin khác
Công đoàn (16/06/2016)
Sản phẩm
Download